УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ