Научен комитет

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм

Медицински университет - Пловдив
Председател на Научния комитет

Проф. д-р Добрин Свинаров, дмн

Медицински университет – София

Проф. д-р Румен Николов, дм

Медицински университет – София

Проф. д-р Славина Сурчева, дм

Медицински университет – София

Проф. Георги Момеков, дфн

Медицински университет – София

Проф. Рени Калфин, дм

Институт по невробиология, БАН, София

Проф. д-р Галя Ставрева, дм

Медицински университет - Плевен

Доц. д-р Илия Костадинов, дм

Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Иванка Костадинова, дм

Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Емил Христов, дф

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. Калоян Георгиев, дх

Медицински университет – Варна

Проф. д-р Мариета Георгиева, дм

Медицински университет – Варна

Доц. д-р Диана Пендичева, дм

Медицински университет – Плевен

Проф. д-р Мария Ганева, дм

Тракийски университет - Стара Загора

Доц. д-р Любина Тодорова, дм

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Гл. ас. д-р Ива Първова, дм

Медицински университет - София

Доц. Даниела Пехливанова, дм

Институт по невробиология, БАН, София

Доц. д-р Силвия Маринова, дм

Медицински университет - Варна

Към началото