Научни направления

Научните секции и направления на Конгреса са:

 1. Откриване и създаване на нови лекарства
 2. Молекулярна фармакология
 3. Клинична фармакология
 4. Възпаление и болка
 5. Сърдечно-съдова фармакология
 6. Метаболизъм и хранение
 7. Неврофармакология
 8. Природни продукти
 9. Фармакогенетика и фармакогеномика
 10. Лекарствена токсикология и безопасност
 11. Обучение
 12. Други
Към началото