Патронажи

Конгресът се провежда под патронажа на Ректора на Медицински университет – Плевен

Проф. д-р д.м. Добромир Димитров

Проф. д-р Добромир Димитров Димитров д.м.

Към началото