За фирми и спонсори

Оферти за участие на фирми и спонсори

Фирмена презентация

Презентацията ще се проведе в панелите с научните доклади (20 или 30 минути).

Цени:
20 мин. – 750 лв
30 мин. – 850 лв

Изложбен щанд

Щандът ще бъде с размер не по-малко от 5 кв. м. Има възможност за позициониране на рекламни банери на фирмата. Осигурени са до 3 бр. столове и маса.

Цена:
550 лв

Рекламни материали

Включване на рекламни материали в комплектите, които се раздават на всеки участник.

Цена:
550 лв

Лого

Позициониране на логото на фирмата върху програмата, книжката с абстракти, рекламни банери и сайта на Конгреса.

Цена:
500 лв

Рекламна страница

Позициониране на посочена от Вас реклама (формат А5) в някоя от първите 10 страници на книжката с абстрактите.

Цена:
400 лв

Пакетни участия

Златен спонсор​

Включва всички видове участие с фирмена презентация – 30 мин.

Цена:
1500 лв

Сребърен спонсор​

Включва промоционална фирмена презентация (20 мин.) в рамките на Конгреса, изложбен щанд за двата дни на Конгреса (не по-малко от 5 кв. м.) и позициониране на логото на фирмата върху програмата, книжката с абстракти и сайта на Конгреса.

Цена:
1200 лв

Бронзов спонсор​

Включва промоционална фирмена презентация в рамките на Конгреса (20 мин.) и изложбен щанд за двата дни на Конгреса (не по-малко от 5 кв. м.)

Цена:
1000 лв

Към началото